ՆՈՅ

BarCode: 102900023

Աղբյուրի ջուր

Ծավալը19 լ
Պահպանման պայմանները5 - 15 oC
Պահպանման ժամկետը12 ամիս
ՍտանդարտAST, RST, ISO- 9001,2000