ԲՅՈՒՐԵՂ

BarCode: 1056720022

Լեռնային աղբյուրի ջուր

ՓաթեթավորումՊԷՏ շիշ
Ծավալը0.5 լ
Տարողունակություն12 շիշ
Պահպանման պայմանները5 - 15 oC
Պահպանման ժամկետը12 ամիս
ՍտանդարտAST ISO 9002-98
Ցուցահանդեսներ, մեդալներ-