Ծածկման վահանակ

BarCode: 1045030021

շինությունների տանիքների ծածկման համար

Չափեր120 * 720(մաքս.) սմ
Բաղադրությունը`ցեմենտ՝ M-400, գետի ավազ, մանրախիճ
ՍտանդարտAST-A10.A-0073-20002