Պրոֆիլե էլեկտրական տաքացուցիչ

BarCode: 1076020011Հզորությունմեկ մետրի համար՝ 160 Վ/ժ (220Վ) Վտ
-80 -
Լայնությունեզրագիծ -8.5 սմ
Քաշ- կգ
Չափերառավելագույն 4 շարք և երկարություն 2 մ սմ
Նկարագրությունկոնվեկտոր տաքացուցիչ, հիմնական առավելություն՝ ջերմային աղբյուրների բաշխման օպտիմալ հնարավորություններ ըստ տարածքի