Ջրաատար խողովակ

BarCode: 1112240041

Ուղղանկյուն, վեցանկյուն, քառանկյուն

Նյութցինկապատ մետաղ
Չափերպատվերով սմ
Հաստություն0,5 մկր